dijous, 17 d’octubre del 2013

220282
          Ho va comprovar al cap de cinc dies,

        cinc dies de llàgrima tendre, 
               
        calenta,

        rodolant galta avall;

        Primer, 

        mans desconegudes

        que li acaronaven els rinxols

        acompanyades del brunzit d'una sirena,

        tot dient-li,

        amb veu dolça i llunyana,

        que res no passava.

        De tant fosc, tot era blanc,

        llum. aire, cortines, passadissos,

        llençols, crits, corredisses, silencis,

        tot,

        absolutament tot, era blanc;

        Cinc dies,

        en tornar de la llum a la foscor 

        dels dies i nits següents,

        cinc dies de retorn a una realitat

        fosca i plena de llum;

        Ho va comprovar,


        La vida, no l'havia volgut abandonar.


elconfidencial.com

83

      Mati de llevant

      encén meu el cos,

      cerco el teu nord

      sota els llençols.

Gràcies 5000 lectures
5000GRÀCIES*5000*5000*5000GRACIAS*5000*500
CINCMILGRACIES17102013CINCMILGRACIESCINCMIL  FÜNFTAUSENDDANK*CINQMILLEMERCI*ПЯЦЬТЫСЯЧ ДЗЯКУЙ*ПЕТХИЛЯДИTHANKS**BOSTMILAESKER*CI5
NQUEMILLEGRAZIE*CINCOMILGRACIAS*FIVETHOUSA
NDTHANKS*PENKITŪKSTANČIAIAČIŪ*CINCIMIIDEM5*
ULTUMESC*FIVE ألف شكر*CINCO MIL THANKS*ПЯТЬ5*
ТЫСЯЧСПАСИБО*П'ЯТЬ 5000CINCMILGRACIES5000*5
CINCMILGRACIESCINCMILGRACIESFÜNFTAUSENDDA5*
NK*CINQMILLEMERCI*ПЯЦЬТЫСЯЧ ДЗЯКУЙ*ПЕТХИЛ*
ЯДИTHANKS*BOSTMILAESKER*CINQUEMILLEGRAZIE*
CINCOMILGRACIAS*FIVETHOUSANDTHANKS*PENKITŪ
KSTANČIAIAČIŪ*CINCIMIIDEMULTUMESC*CINCOMILT
HANKS*ПЯТЬТЫСЯЧСПАСИБО*П'ЯТЬCINCMILGRACIES
CINCMILGRACIESCINCMILGRACIESCINCMILGRACIES*5

101


es.noticias.yahoo.es
      Quant et claves  

      en el meu fons,

      s'irisa el cel,

      jo,

      ja no soc jo.