dimecres, 23 de març de 2016

S11/2016 SJC               S’ esfilagarssa la tarda
               entre dits de cel.lofana,
               les muses quietes,
               lletres i notes, dolç estrip
               de llum que embolcalla.


Imatge: LaveudelLariM.blogspot.es
Àngela Clos


dimarts, 22 de març de 2016

S10/2016

                 Destronem l’amor
                 des del primer plor
                 quan som ofegats
                 pel primer alè, expulsats
                 i assecats de la nostra
                 Mar tèbia i tranquil·la.
                 Intents sostinguts d’Amor,
                 i mentre, l’odi ens cavalca
                 i som navegants turmentats,
                 en turmentes amfíbies, en
                 un univers ple i compartit,
                 on no es lloguen escafandres.

Imatge: LaveudelLarim.blogspot.com
            (Àngela Clos)