dilluns, 27 d’octubre de 2014

582

        Mormoleig de petons, en passeig de pells,
    Oberts al són, vols d'ales alenen el matí,
    On remors de cossos desvetllen colors.


imatge:Brookershadephotography