dimarts, 22 de març del 2016

S10/2016

                 Destronem l’amor
                 des del primer plor
                 quan som ofegats
                 pel primer alè, expulsats
                 i assecats de la nostra
                 Mar tèbia i tranquil·la.
                 Intents sostinguts d’Amor,
                 i mentre, l’odi ens cavalca
                 i som navegants turmentats,
                 en turmentes amfíbies, en
                 un univers ple i compartit,
                 on no es lloguen escafandres.

Imatge: LaveudelLarim.blogspot.com
            (Àngela Clos)