dilluns, 16 de juny de 2014

426 Acròstic Perquè?


P ercepció del funambulisme de la qüestió

E ntenen sense raonar les carregades raons,

R acionalitzant interiors alquímics irracionals.

Q ue volem saber, que el jo silent  no ens digui?

U dol d’angoixes i pors  sabent-ne la resposta

E ncertant de ple, en la nostra aplaçada realitat.


? "...en lliure pensament d'experiències"


imatge:weblogs.clarin.com

427

Ja no em cal
la duresa anímica
posada en escena
al teatre de la vida,
em deixo anar en el lluent
abisme dels estels,
volant lliure de tot ofec
sóc pols al vent
de la pedra
que mai vaig ser.

imatge:unomaistazorlandoo.blogspot.es