dissabte, 26 d’octubre del 2013

32 A

                   


                    
                 Escampats
       als llençols         
       bocins de desig,
           
       fins l'alba,

       ens encenen

       el cos.

               

33       S'ha fet de nit

      quatre vegades,

      desconegudes

      quatre vetlles.

102F           cinta encesa  

           ens lliga les mans,

           foc als llavis

           fins adollar-nos.

108             


           Moro de plaer,   

           quan viatges

           pel meu cos,

           a petites

           mossegades.

www.enfemenino.com