dissabte, 30 de maig del 2015

868/


 El bes
       ressonà
              sord.
                   El gust
                          agre
                              pèrfid.
                                     El ferro
                                 tebi
                          dessota
                 el melic.
                

                 El buit
                 fascinant,
                 reflex
                 blau
                 de cel,
                 d’asfalt.
 

                 Bransoleig,
                           l’ànima
                                  no peca.
                 Pau.
                 No cau. 


Imatge: Gregory Dunn