dilluns, 29 de juny de 2015

S7



                    Seguint el fil de les teves
                    fantasies volo sense ales
                    gaudint de l’alè intocable.






Imatge:museoimaginado