dijous, 9 de juliol del 2015

S11

                     El Blau li feia senyals, 
                la flor era tancada, 
                flor d’albes ara esmorteïdes
                pel plor diluït del no Saber.
                Glop de por que s’empassa
                rega la terra erma,

                obrint de bell nou la flor al Blau.

Imatge: de la xarxa