dijous, 4 de setembre del 2014

538

Vela inflada
cerca l’alè
del teus dits
per nuar-los
al mástil,
i navegar
a recer
del teu port.


imtage:sensualarte.blogspot.com

539/F/J
En el llibre de la memòria,
Som la pàgina transparent
Que sols podem llegir Tu i Jo.


imatge:artistsbooksandmultiples.blogspot.com