dissabte, 16 d’agost del 2014

510
       Interpretes a dits
       la meva pell
       ofegant-te
       en el meu fons.