dissabte, 7 de març del 2015

751
      Captaire
      de moments perduts,
      qualsevol racó
      era bo
      per bastir
      les cantonades orfes.
      Les mans buides
      s’anaven vestint
      d'abraçades amigues.
      Fil de seda dolça.


Imatge:www.design-dautore.com Aspenphoto