dijous, 19 de juny del 2014

411

M’embolcallo
en els llençols
de la nit,
Impregnant-me
del teu aroma,
perfumant l'aire
de la propera trobada.

Imatge:vescondida.blogspot.com

393/TB
Mar plata
i calma
envoltava
el seu mon
de veles
blanques,
amb ma
distreta
i alegre,
posava
popa
al vent.
Transformat
el mar
en negre oceà,
corrents
i vents
desconeguts
trenquen
ara veles,
clivellen
mans,
i
claven estelles
desdibuixant
la llum
del nou
l’horitzó.


imatge:ticbeat.com                                               10/06/201 / 19/06/2014