dimecres, 26 de febrer del 2014

295              Les parets observen mudes
              l’ambient humit del crit,
              ressona l’aspror de la veu,
              s’evaporen les paraules
              entelant de plor els vidres.26/02/2014-26/02/2016
imatge:el grito de Munch