dimarts, 7 d’octubre del 2014

551T/B

    Es revolten les parpelles gastades     
    Confoses pel tràfec dels jos.             
    S’enlaira en el plaer momentani        
    De confondre’s amb la sorra
    Entre el pit i el sol per un segon.
    S’abraça a la llengua d’escuma
    Que s’ofereix dolça a engolir-lo,
    Una alenada d’aire fresc l’enlaira
    Abocant-lo de nou al seu mon.
    Es revolten les parpelles gastades.


imatge:www.bonsaisgigantes.net