dimarts, 25 de febrer del 2014

291

Plaer
immens
saber
sense
saber
que 
sense
despertar
els 
meus
dits
et
sabrán.

imatge:verdadesliterarias.32.blogspot.com