dimarts, 13 de maig del 2014

356

   


         Tàctils 
         espirals 
         concèntriques
         es perden 
         en l'univers
         dels llençols
         agosarats.
         Les retines
         endinsades
         xopen 
         els replecs  
         salats dels
         llavis.


13/05/2014-17/04/2015
imatge:dreamstime.com