dijous, 17 de juliol del 2014

467          El gust
          dels llavis
          en hores 
          assaborits,
          fa gaudir
          la presència
          en l’absència.

imatge:artensilex.blogspot.com


465
Voleien tafaneres
les cortines del desig,
deixant nuats a ulls orfes
els cossos irreverents.

imatge:manchasdeversosycafe.blogspot.com