divendres, 28 de febrer del 2014

297         Amb mans de foc,
         del teu cos
         faré ocells d’aigua,
         acaronant-los 
         fins l’esclat 
         de l’albada.


imatge:artemisa.com