divendres, 3 d’octubre del 2014

543

S’enlairen vells mots
al cel de matinada,
dels contrallums, alats,
germinen brots albats,
Arrels, de vells horitzons.


imatge: www.juventudesfotograficas.com