divendres, 7 de novembre del 2014

596


  Resta mut en hores
  Adormides, estranyes.
  Ressonen dins el vel
  Del temps adormit
  Rebrots sense adobs,
  Mots del temps arrelats.


imatge:sintiendoeltiempo.blogspot.com591/LL/J
          Gires la cantonada, mirades creuades,
          pensament de moments absents, buit,
          lliscant en el pendent burges la ment,
          puges graons perduts en carrers
          emboirats. T’albiren nous besllums.


imatge: de la xarxa