dimarts, 11 de novembre de 2014

598
Els mots resten a la gola
Rere la porta muda
De les paraules,
Empeny la porta
Sense basardes
La mà estesa, és darrere.

imatges:www-presentastico.com