dilluns, 12 de gener del 2015

668        Dibuixem 
        el blau
        sobre 
        el cos nu
        Sense pinzells,
        i
        amb dits
        de setí,
        perfilem 
        el desig.
        Les onades 
        es fan mar, 
        i
        els cosos 
        llenç 
        en la nit.       

imatge: de la xarxa