dijous, 3 de juliol del 2014

446

Batecs de pell
al compàs
de l'arqueig
dels cossos,
delits de dits
estremeixen
les cordes
del desig,
fins
a l’acord final.

imatge:lamoradadelossueno.blogspot.com