dimecres, 21 de gener del 2015

**680

M’agradaria
volar
i parlar-te
com tu
em parles,
amb silencis
entre paraules
escrites
a volades
des de
les mirades
que veuen
la llum    
sense
opacitats.

M’agradaria
parlar-te
com tu
em parles.
Sé però
que sol(s)
els Aus Fènix,
veuen
la llum
en volar.

Imatge: Jeffrey Vanhoutte.