dijous, 16 d’octubre del 2014

571        Viatges d’estels
        Senyalen en ells
        Connexions fluides
        De (v) bells estims,
        Ales obertes
        D’ànima amiga
        Gaudeixen amb plaer
        Del bell espectacle.

imatge: adigital.pntic.me.es