dijous, 6 de juliol del 2017

De xerrameca amb les neurones.          
              Són dos i únics els ungüents que em cicatritzen:
              l'abraçada del mar i un bocinet de paper en blanc.