dissabte, 7 de desembre del 2013

175
                       Busco


        amb


        mans enceses     


        
el teu cos        en la fosca,


        cercant 


        els teus 


        dits d'aigua


        que 


        em faran volar.176

                                


                                  
                                    Les meves llàgrimes

                                    es glacen al ulls,

                                    no gosen caure

                                    en l'oblid del teu mar.