dimarts, 30 de setembre del 2014

505


Pluja llunyana en el record
Emmudeix els gemecs
De les paraules silents,
Basardes en la nit, on
El tro mut espera.
Veus properes xarboten
En miralls plens de llum.


imatge: Laura Cenci