dissabte, 3 de maig del 2014

364/TB

                     S’arraparà a mi
                     el teu altre jo,
                     en fosa necessitat
                     tindràs certeses
                     de dubtes dividits,
                     moments i dies
                     de passes tremoloses,
                     del teu tu amb el tu,
                     jo en el meu jo fos
                     conscientment arrapat,
                     a mans, creant camí.


imatge:www.spanish-elim.cusco.com