dimecres, 15 d’octubre del 2014

570           Reposen
           Les mans
           En baixos
           Ventres
           Adormits,
           Tebiesa
           De cossos
           En harmonia.

imatge: www.webislam.com

569          I Em perdo
          En els ulls
          Dels mots
          Enfilats
          En el blau.

imatge: Brooke Shaden Photography