dijous, 11 de juny del 2015

3/N Prismes oberts.
                              El puny retruny.
                              De rebot dues
                              ànimes tendres
                              a la porta del
                              silenci. Camí
                              neguitós,
                              aixopluc de
                              paraules amigues.
                              Mans lligades de
                              mirades incrèdules
                              són les ànimes
                              dels infants.
                              Demà?

Pintura: Hilke MacIntyre