dilluns, 16 de febrer de 2015

**718
         L’escolto
         en el silenci
         amic
         de la distància
         propera,
         des de la proximitat
         de la paraula
         no dita
         i
         plenament
         escrita.
         L’escolto
         en aquest
         silenci.


Imatge: Greg Dunn

717 De xerrameca amb les neurones.
Quan el propòsit es discutir,
som capaços de fer 
tots els papers de l’auca.

Quan el propòsit es parlar,
sempre sabrem 
que ens vol dir l’altre.
Imatge: Mihai Bodó.

716 De xerrameca amb les neurones.
El primer que perdem en néixer és el llibre d’instruccions, 
a les hores 
la vida comença a ser la incògnita més interessant.
Imatge: Juan Martinez Bengochea.

715 De xerrameca amb les neurones

Massa sovint mirant els altres
ens perdem de vista.Imatge: AdrianBorda