dilluns, 9 de juny del 2014

400 Acròstic Xarxes Socials.


Particular visió o no.

X erracs d’il·lusions i xerrameques, on polsims de vides       irreals o no, volen cap

A mics invisibles, o no,

R acó obert de bat a bat per compartir alegries desbordades o solituds impreses en

X ips de (in)comunicació, penjats dels sostres   del no res, d’un fil imaginari.

E scenari on tots som el protagonista, amb disfresses o no, de sentiments, 

S acralitzats a egos de tecles i cristall líquid d’imatges complaents.


S acs de gemecs personals, socials o politics,

O blidats a un cul de sac, amb celeritat un  cop escrits i “contrastats”,

C adenat invisible/visible del poble, lluitador de paraules encadenades sense fets, amb

I l·lusió, lenta  protagonista de grans  esdeveniments que no ens porten enlloc.

A mple finestra al mon però..., d’admiracions,   amistats i entramats de sabers, amb

L ucidesa inteligent de molts, esperança   d’altres. Palpant (ir)realitats, atrapats a   un 

S ostre de xarxa, que ens impedeix volar cap al camí de les llibertats.