dissabte, 16 de maig del 2015

858       I és quan et sents petit
       que qualsevol indret del
       camí és racó de llum on
       esmicolar els pensaments.
       I es fa repòs absolut dins
       l’eixordador d’un món sord,
       polsim perdut en l’univers.

Imatge Chema Madoz