dilluns, 2 de març de 2015

741




 Grinyolen les frontisses
 de l’ànima quieta, suspesa
 com l’alè d’una au en ple vol.
 Suau,un sospir calla el grinyol
 enlairant les ales a un nou vol.




Imatge: Steven Daluz.