dissabte, 28 de juny del 2014

429
Fossos 
pel caliu
de la dolçor,
l’anima
en va quedar
 sadollada.

imatge:www.elclubdigital.com