dimecres, 27 de novembre del 2013

155

        

       
      
        Desdibuixen l'aquarel·la 
  
        de la vida,                         

        lents regalims de pluja,

        amb cel de paper

        i aigua de rosada,

        pinten la nova albada

        estels de colors.156

                                                                                                        
                   Parpelles tancades

                   obren el meu jo,

                   lleres humides

                   segellen l'encontre.