dimarts, 27 d’octubre del 2015

S54 De xerrameca amb les neurones.

 L’edat no ens immunitza contra la tristesa 
que ens pot produir la deshonestedat.Imatge Chema Madoz

S53 De xerrameca amb les neurones.

 
      Sols puc
                    e
                    s
                    c
                    riure

      
      quan 
      hi ha perill de corc 
      a les cordes vocals 
                                      
                                       o 

                                                  que el cor 
                                                  es-cla-ti!

Imatge de la xarxa,