dimarts, 6 de maig del 2014

362/ TB

  


                   Perdudes les petges en l’oblit:
                   l’ara. 

                   Curull de basardes
                   encalçes guspires de llavor,
                   t'arrelen avui presents de futur.
Imatge:de la xarxa