divendres, 15 d’agost del 2014

410
       Mans enjogassades
       Fan i desfan
       El llit dels plaers
       Recordant-me
       Que no t’he somiat.

imatge:placerespermitidos.blogspot.com

509

Obres la porta a l’esglai
que tenalla la gola,
acotant el cap,
ajuntes les mans
en pou d’aigües glaçades,
regalimen imatges al mirall
d'humida transparència
fixant els ulls
en incògnites invisibles,
escrutant el reflex de l’anima
t’endinses al mocador del cor,

t’emiralles en el jo. 

imatge:www.larazon.com