divendres, 2 d’octubre del 2015

S38 Per TU


                           Vindran, 

                           els dies 
                           de calma

                           i
                           llegiràs 
                           poemes

                           que fins ara

                           semblaven 
                           no escrits.

                           La pell 
                           serà el paper
                           i

                           suau 
                           la ploma

                           et dibuixarà 
                           (v)belles clarors.

                           S’obrirà

                           el blau 
                           i 
                           fondrà

                           les aigües dels silencis,

                           i
                           el temps 
                           et bressolarà

                           les hores. 

Oli de Melina Litauer. Onades de canvi.