dissabte, 14 de desembre del 2013

189

                                                                     


                                            
                                         Tu tens

                                         el trau,

                                         jo el botó,


                                         ...cordem?                                        

                                         imatge:raposeas.com

185                                                                                          
          


          Les corbes

          del teu cos,
          em porten
          per camins
          de dolces
          i humides 
          ribes.


imatge:ritmosxxi.com