diumenge, 30 de març del 2014

299  
        Braços de foc          
        desfan el teu cos
        en amarat riu
        de dits i llengua,
        envaint el meu mar.


imatge:cepolina.com