dissabte, 4 de gener de 2014

*233/M/C






El vent suau 
del destí,
arreplega plomes 
desconegudes i llunyanes,
cerco el seu encaix
en el meu jo.


Del poemari: Petjades resseques
Imatge:saudadeparisina.blogspot.com

2 comentaris: