diumenge, 11 de maig de 2014

Acròstic / Trastorn Bipolar.


Desprès de llegir el llibre, molt recomanable d’en Rafael Narbona “Miedo de ser dos” he fet aquest acròstic del  nom amb el que es coneix la  malaltia que pateix (Trastorn Bipolar) i de la que parla oberta i sincerament en el llibre.

Un petit intent amb aquest acròstic per entendre, apropar  la malaltia i sobre tot no estigmatitzar-la.Imatge: Agrair al Rafael Narbona, i a l’autor de la portada Valentín Pérez Venzalá.  La seva amabilitat per cedir-la.


T ransferències de sentiments esperant ser
R econeguts per jos i tus  empresonats en avares
A mnèsies, lladre de foscors i llums, temps de
S istoles i diastoles, d’arítmies  mai apreses.
T ransparència ofegada i opaca d’un persistent
O blit, mai cercat del jo en el  jo, desesperants
R etorns mai volguts,  amb la nuesa interna del
N eguit a flor de còrtex, del quan, com, perquè, i del
    on.

B ohonomia en temps de boires,
I  nsolència en temps de lluïssor,
P repotent i deïficada bellesa
O blidada  en les pors dels jos plurals.
L lums d’esperances sintètiques
A colorides , irisades. Albades  de
R aons per sobreviure a l’avui.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada